ไฟเขียว ทุ่มงบ 2.6 ล้านบาท ซื้อ ไอโฟน 12 จำนวน 111 เครื่อง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากหลังรัฐทุ่มงบ 2.6 ล้านบาท จัดซื้อ iphone 111 เครื่องรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านให้ผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกทดแทนเครื่องเก่า ที่ตกรุ่นไปแล้ว

 

เป็นประเด็นในโลกออนไลน์อย่างมากหลังรัฐบาลได้จัดให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติงบประมาณ 2.6 ล้านบาทนำไปซื้อ iphone จำนวน 111 เครื่องจัดผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกทดแทนเครื่องเก่าที่ตกรุ่นไปแล้ว

 

23 พฤศจิกายน 2564 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่ประกาศจัดซื้อและสัญญาจ้างให้บริษัทสหธุรกิจจำกัดเป็นผู้ได้รับคัดเลือกตามโครงการ จะซื้อโทรศัพท์เครื่องที่จำนวน 111 เครื่อง วงเงิน 2,681,355.80 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,965,300 บาท

 

โดยได้ระบุในหนังสือเชิญชวนของโครงการนี้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้านการเมืองด้านวิชาการด้านเลขานุการทำหน้าที่ศูนย์ประสานการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรีและผู้บริหารฝ่ายบ้านเมืองเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วทันเหตุการณ์มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อใช้ในราชการเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ตกรุ่นไปแล้วจึงได้จัดหางบประมาณปีพุทธศักราช 2560 ที่ปัจจุบันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

 

การกำหนดรายละเอียดราคากลาง สำนักงานเลขา นายกรัฐมนตรีได้ระบุไว้ว่าจะต้องเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ apple รุ่น iphone 12 ขนาด 128 gb จำนวน 23 เครื่องราคาต่อหน่วย 26,440 บาท  รวมวงเงิน 608,120 บาท และโทรศัพท์เคลื่อนที่ Apple รุ่น Iphone12 ขนาด 64 gb จำนวน 88 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 24,570 บาท วงเงินรวม 2,162,160 บาท

 

 

จากกรณีดังกล่าวโลกออนไลน์ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างจำนวนมากโดยทางทีมงานที่บ้านได้ยกตัวอย่าง สิ่งที่โลกออนไลน์ได้แสดงความคิดเห็นกันมาให้เพื่อนๆได้รับชมกัน

Facebook Comments Box