รีบเข้าปั๊มด่วน โออาร์-บางจาก แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมัน

รีบเข้าปั๊มน้ำมันด่วน โออาร์ เเละ บางจาก แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน – แก๊สโซฮอล 0.40 บาทต่อลิตร

โออาร์ เเละ บางจาก แจ้งปรับราคาขาย ปลีก น้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดโดยปรับขึ้น 0.40 บาทต่อลิตรเว้น e85 ปรับขึ้น 0.20 บาทต่อลิตรส่วนกลุ่มน้ำมันดีเซลทุกชนิดคงเดิมมีผล 23 ตุลาคม 256 4 ตั้งแต่เวลา 05.00 นเป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีก จะเป็นดังต่อไปนี้

ULG = 39.36, GSH95 = 31.95, E20 = 30.44, GSH91 = 31.68, E85 = 24.04, HSD- B7= 29.29, HSD-B10 = 29.29, HSD-B20=29.04,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 34.26 บาทต่อลิตร

ทั้งนี้การปรับขึ้นราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

Facebook Comments Box